Pravni podatci

ROMOS-COMMERCE d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
MBS: 030022498
OIB: 23988915754
Sjedište/adresa:
Osijek (Grad Osijek)
F.Livadića 9
Temeljni kapital
11.398.000,00 kuna
Osnivači/članovi društva:
BERISLAV MLINAREVIĆ,
OIB: 53806783076
Osijek, FERDE LIVADIĆA 9
– jedini osnivač d.o.o.
Račun otvoren kod
ERSTE – Erste & Steiermärkische Bank dd Rijeka
IBAN: HR6124020061500037000